Analys av bortfallets påverkan i Riksstrokes kvalitetsregister

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

Sammanfattning: Akut stroke är en allvarlig och livshotande sjukdom som ofta leder till fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Riksstroke är ett kvalitetregister som samlar in och tillhandahåller information om strokevården i Sverige. Under 2019–2020 pågår ett omfattande valideringsarbete där analys av bortfallet inom registret utförs. Syftet med uppsatsen var att som i en del av detta arbete analysera omfattningen av bortfallet i flera faktorer och om det fanns en skillnad mellan grupperna kön, ålder och sjukhus. Därefter testades två metoder för bortfallshantering, complete case analysis och multipel imputations by chained equation (MICE). Dessa utvärderades genom att jämföra de skattade oddskvoterna för död inom 90 dagar efter inskrivning på sjukhus. Resultatet visade att det fanns stora skillnader i bortfall mellan män och kvinnor, åldersgrupper och sjukhusen. Där kan en stor del av skillnaden i bortfall troligtvis kan förklaras av åldern på patienterna. Det två utvärderade metoderna producerade jämförbara resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)