ABBA the Cultural Heritage : Populärmusikaliska kulturarv, dess legitimering och förmedling

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för ABM

Författare: Jesper Nilsson; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)