Influencers: Stereotyper & Självrepresentation

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Influencer – en av det moderna samhällets mest eftertraktade yrkesroller. På senare tid har begreppet influencer vuxit till ett mer frekvent fenomen i nyhetsflöden och på sociala medier. En influencer är en person med stor möjlighet att påverka sina följare, det blir således intressant att undersöka vad som händer när en sådan person ingår i kommersiella samarbeten i syfte att sprida reklam. Vi kommer i denna undersökning att genom semiotisk bildanalys undersöka hur stereotyper tar sig i uttryck genom denna reklam, både i kvinnliga och manliga representationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)