Survey of delivery plan at Skanska Sverige AB distrikt Östergötland

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Sammanfattning: Kartläggning på Skanska AB Östergötland av informationsspridningen av leveransplanen. En identifikation av brister i denna spridning mellan inköpare, produktionsledare, produktionschef, underentreprenör och leverantör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)