How did AstraZeneca match actors, resources and activities to develop network relationship into Egyptian market?

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Författare: Tamer Soliman; [2011]

Nyckelord: pharmaceutical; AstraZeneca; Egypt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)