Talaren i tiden : en klusteranalys av Jimmie Åkessons tal i Almedalen år 2014 och 2018

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Retorik

Författare: Michelle Palm; [2019]

Nyckelord: Languages and Literatures;

Sammanfattning: Uppsatsen berör de tal som Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson framförde under Almedalsveckan år 2014 och 2018. Avsikten med uppsatsen är att studera hur och om Sverigedemokraternas argumentation har förändrats under en mandatperiod, då mycket i samhället har förändrats sedan det senaste valåret, exempelvis flyktingkrisen år 2015. För att besvara uppsatsems frågeställningar som lyder följande: Vilka retoriska drag/kännetecken återfinns i talet från 2014 och 2018? Vad skiljer talen åt, då från nu? Samt, kan resultatet vara en följd av det förändrade samhällsklimatet, i så fall på vilket sätt? Teorin och metoden som används är Klusteranalys som utgår från riktlinjerna som Sonja K. Foss diskuterar. I analysen analyseras olika nyckeltermer och klusterord redovisas gällande de båda talen. Resultatet av analysen visar dels att Åkesson och Sverigedemokraterna anpassar sina tal utefter händelser som påverkar samhället i Sverige, men också resultatet av att en klusteranalys inte alltid bidrar till bra svar när analysen kretsar kring politiska tal. Nyckelord: Retorik, Sonja Foss, Kenneth Burke, Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna, Almedalen, Klusteranalys

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)