Byggnader för arbete och fotboll : Kanal 5, Stockholm. Canon, Solna. Swedbank Stadion, Malmö

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Arkitektur

Sammanfattning:

Examensarbetet utgörs av en sammanfattning av tre genomförda nybyggnadsprojekt. Foton, ritningar och skisser visar hur arkitektoniska koncept omsatts från vision till verklighet. Gemensamt för projekten är att målbilden varit inriktad på nytta, identitet och mervärde.

 

Kanal 5 i Stockholm är en mindre glasbyggnad som blivit en symbol för omvandlingen av ett helt innerstadskvarter, där verksamheterna ändrats från industri och hantverk till arbetsplats för idéprojekt och mediaproduktion. Byggnaden fungerar som huvudentré till äldre lokaler som renoverats. Stadsutveckling. Kommunikation. Landmärke.

 

Canon i Solna är ett medelstort kontorshus som i sitt utförande förenar en värdeneutral prefabriceringsestetik med det globala hightech-företagets krav på attraktiv arbetsmiljö, representativitet och profilering. Kontakt, öppenhet och överblick präglar byggnadens inre organisation. Effektivitet. Varumärke. Gränssnitt.

 

Swedbank Stadion i Malmö är resultatet av en hel regions långsiktiga uppslutning kring det lokala fotbollslaget, Malmö FF. Ett renodlat fotbollsstadion, en teaterscen för utpräglad fankultur, en intäktsmaskin för klubben i dess strävan mot etablering i det internationella finrummet. Interaktivitet. Historia. Intäkter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)