Självscanning med mobiltelefon : Mobilapplikation för självscanning i butiker

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Sammanfattning:

Självscanning introducerades i butiker för ett antal år sedan och finns nu i butiker som Ica Maxi och Coop Forum. Investeringskostnaden för ett sådant system är dock hög och butiker med lägre omsättning har därmed inte råd att köpa in detta system. Detta projekt syftade till att utveckla ett alternativ, med en applikation till Android för scanning. Tanken var att kunderna då kan använda sina mobiltelefoner som scannrar vilket skulle minska investeringskostnaden för butikerna.

Genom att studera existerande system, togs en lösning bestående av två delar fram, dels applikationen men även en server med en databas för lagring av kundernas varukorgar. För testning av lösningen utvecklades även en testmiljö bestående av en prisdatabas och en kassa i form av ett datorprogram. Resultatet visar att självscanning med mobiltelefoner är möjligt, men att scanning av streckkoder inte är optimalt med en mobiltelefons kamera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)