Happy Ending för nybörjare : En netnografisk studie om ett sexköpsforum

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Internet har inneburit nya möjligheter för mänskligheten att kommunicera och organisera sig. I denna uppsats beger vi oss till utkanterna av nätet för att utforska ett sexköpsforum online med inriktning mot thaimassagesalonger. Med hjälp av netnografisk metod och utifrån sociologisk teori undersöks normer och organisering på forumet med fokus på förstagångsbesökaren. En lättare undersökning av förekomst av sexuell tjänst som beskriven av forumets medlemmar återfinns. Studiens resultat tyder på att det analyserade forumet har bidragit till att inspirera och lära förstagångsbesökare till att erhålla sexuella tjänster. Vidare identifieras ett, utanför det publika forumet, informationsubyte av komprometterande information där exakta anvisningar och platsdata utbyts medlemmar emellan. Detta sker i det så kallade privata meddelandet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)