Okej vi bor tillsammans och ska klara det, men nu vill jag göra något annat : en studie i den svenska relationskomiken

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Sammanfattning: Swedish films are often based on the genres romance and comedy. The films dealing with relations and comedy can almost be seen as a genre of its own. The composition of the complex relation between the audience and the genre is the primary research focus of this thesis. With the teoretical ground in intertextuality, sociology and romances the thesis examines three relations in three different films. The films english titles are, Adam & Eva, Making Babies, and Double Shift. The thesis primary objective is to observe the couples relations as representations of themes related to a contemporary issues in romantic relations. According to this the foundations of the relations in the films should be understood in the light of contemporary life.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)