LUNGKIRURGI VID METASTASERADKOLOREKTALCANCER : EN RETROSPEKTIV JOURNALSTUDIE SOM DEL AVEXAMENSARBETE VID LÄKARPROGRAMMET,AKADEMISKA SJUKHUSET OCH UPPSALAUNIVERSITET

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från

Författare: David Källén; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)