Hur ser kunderna på de hälsotjänster som erbjuds på svenska apotek?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Farmakologi

Författare: Fatima Kapetanovic; [2017]

Nyckelord: Hälsotjänst; apotek; samarbete; intervjustudie;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)