All marknadsföring är bra marknadsföring,eller? : En studie om marknadsföring via bloggar.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE); Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE)

Författare: Maja Jonsson; Anna Björkman; [2011]

Nyckelord: Bloggar; marknadsföring;

Sammanfattning:

Vårt ämnesval är företag som marknadsför sig via personliga bloggar. Vi som har utfört denna studie läser bloggar dagligen och har ofta reagerat på hur vanligt det är med företag som använder personliga bloggar som marknadsföringskanal. Studiens Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka hur konsumenten ser på bloggar som marknadsföringskanal. Vi har även undersökt två delsyften: Hur konsumentens syn på företagets varumärke påverkas när företaget väljer att marknadsföra sig på personliga mode- och skönhetsbloggar, samt hur konsumentens beteende påverkas rörande faktiska köp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)