Att inte få en fullt kompetent tolk är som att åka taxi med en chaufför utan körkort. : Några socialsekreterares attityder till tolkanvändning

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA; Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

Författare: Inesa Fejzic; Sabina Gustavsson; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)