40-talister- Myt eller verklighet? En studie om 40-talister ur ett destinationsmarknadsföringsperspektiv

Detta är en C-uppsats från Lunds universitet/Department of Service Management/retail, tourism, hotel and restaurant

Sammanfattning: Gruppen 40-talister är omtalad i media och rese- och turistnäringen ser den som en lovande målgrupp eftersom det påstås att målgruppen är benägen att resa. Detta är anledningen till att vi väljer att se på 40-talisterna ur ett destinationsmarknads-föringsperspektiv. Vi ställer oss frågan om 40-talister verkligen är en målgrupp och om de skiljer sig från andra generationer. Om generationen är en grupp som kan ses som målgrupp för en marknadsföringssatsning vill vi försöka ta reda på vilka kritiska faktorer som avgör valet av resmål. Syftet med vår uppsats är att utifrån ett destinationsmarknads-föringsperspektiv undersöka och förstå synen på en målgrupp. Vi fokuserar på föreställningen om 40-talisterna och destinationen Skåne Nordväst.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)