Influence of National Culture on Business and Organizational Culture : Study of Persian Gulf Petrochemical Industries Co. in Iran & UK

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Författare: Ashkan Nejad Salim; Said Jalil Said Jabar; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)