Varför betala mer? - En studie av vad som förklarar budpremiers storlek vid företagsförvärv i Norden

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)