Primitiv och utan identitet : en kvalitativ analys av synen på "den andre" i Metros pratbubbletävling

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik

Författare: Lars Karlsson; [2007]

Nyckelord: Metro; Pratbubblor; Tecknade serier;

Sammanfattning:

När den andre representeras i Metro sker det på ett negativt laddat sätt. Han klär och smyckar sig underligt, och är del av en underutvecklad bondekultur. Denna primitivitet yttrar sig i klumpiga försök att skapa sporter som kan liknas vid irrationella upptåg. Den andres primitivitet visar sig även i okunskap om sin omvärlds kulturer, men även i oberäkneligt våld mot sig själv eller andra till synes helt utan förklaring. Han beskrivs även som någon som saknar egen identitet och därmed helt saknar spår av personliga drag och egenskaper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)