Att veta sin plats: en undersökning om rasifierade personers erfarenhet av att klassresa i Sverige

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)