Björkö kallbad

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Arkitektur

Sammanfattning: Beläget i Göteborgs norra skärgård, ligger detta kallbadhus på pelare 40 meter ute i havet. Det är en plats för sociala interaktioner, vila och återhämtning. Med närvaron av havet och möjligheten till ett bastubad utvidgas badsäsongen till en helårsupplevelse. Min ambition är att skapa en plats som får människor att kliva i vattnet oavsett tid på året, oavsett ålder och oavsett väder. Under utvecklingen av detta projekt har jag fokuserat mycket på tekniska detaljer och material. Med återanvända fragment från den typiska sjöboden och materialval som trä och sten kommer denna byggnad att skapa en bekant och fridfull upplevelse för användaren. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)