Aktivera sinnen med sinnen : En studie om interaktion och dess kommunikation i en utställningsmiljö

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning: Det här examensarbetet handlar om hur interaktion i en historisk utställningsmiljö upplevs av besökarna och hur man med hjälp av symboler av sinnena kan kommunicera de interaktiva möjligheterna. Arbetet lyfter även fram hur symbolerna kan förtydliga en redan formgiven utställning så att det rumsliga syftet framhävs. Denna studie är skriven inom ämnet informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Besökarnas missförståelse för vad de ska interagera med i utställningarna på Västmanlands läns museum är det praktiska problemet som ligger till grund för studien. Syftet med studien är att studera vilka faktorer som ligger till grund för hur man som besökare läser av en miljö och förstår dess interaktiva möjligheter samt hur man med hjälp av symboler för sinnena kan kommunicera möjligheterna för att bidra till en ökad förståelse hos besökarna för vad de kan göra i utställningarna. Problemet har undersökts med hjälp av teorier om synintryck och den mentala bilden, interaktion och affordance, samt kommunikation. De metoder som har använts för att samla in empiri är via rumslig analys, innefattande platsanalys, observation och intervju. Andra metoder som används är en intervju med museipersonal samt ett användartest. Platsanalysen visade att museet varierade i sitt sätt att kommunicera de olika interaktionsmöjligheterna vilket observationen bekräftade i och med att besökare inte uppfattade alla delar i utställningen. Studien har resulterat i ett designförslag på hur kommunikationen genom symboler av våra sinnen kan öka förståelsen för vilka möjligheter en besökare har i interaktionerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)