“Jag kan liksom inte ha lite okomplicerat sex” Upplevelser av underlivssmärta hos kvinnor i samkönade relationer, avseende betydelse för sexuella relationer, kroppsuppfattning och identitet

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)