BOOOM! JAAA! MÅÅÅL! : En kvalitativ studie om hur retoriska strategier används av herrishockeyföreningar på Twitter under matcher och hur det påverkar kommunikationen med fansen och andra.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: ”BOOOM!”, ”JAAA”, ”Han gräver in pucken”, ”Hugger på en retur”. Ja, så kan det se ut när du besöker en ishockeyförenings twitterkonto under en match. Denna uppsats syfte är att se vilka retoriska strategier som herrishockeyföreningar i SHL, Svenska Hockeyligan, använder i tweets under matcher samt hur detta påverkar kommunikation med deras fans och annan publik. De retoriska begrepp som används för att uppnå syftet är den retoriska situationen, de tre övertygelsemedlen ethos, pathos och logos, troperna metafor, metonymi, synekdoke och ironi samt decorum. Det teoretiska begreppet framing används för att undersöka hur dessa tweets ramar in vissa händelser i återberättandet av matcherna medan vissa händelser stängs ute och hur detta påverkar mottagarna. Resultatet visar att retoriska begrepp används i relativ hög grad bland ishockeyföreningarna som undersökts. Dessutom används ett språk specifikt för ishockey som innebär att föreningarna anpassar sitt språk väl till målgruppen. Det visar också att föreningarna ofta lyfter fram sitt eget lag och att rapporteringen av matchen inte är helt objektiv och att endast det som sticker ut i matchen syns i tweetsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)