Sponsring : En kvalitativ studie om idrottsföreningars arbete kring sponsring, med avgränsning till sporten padel.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Syftet i denna uppsats har varit att undersöka hur idrottsföreningar arbetar kring sponsring, där en avgränsning till sporten padel har gjorts. Denna studie har tydligt visat på att en viktig faktor i ett sponsorsamarbete är att skapa en bra relation med sina sponsorer. Detta underlättar också arbete med att rekrytera nya sponsorer då det positiva kring samarbete kan spridas via word of mouth. Övriga viktiga delar inom ett sponsorsamarbete är aktivering, engagemang, exponering, association och att det finns ett intresse hos sponsorn för den enskilda sporten som ska sponsras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)