Troll på Frontex Twitter: vilka strategier används för att skada frontex anseende?

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Författare: Gustav Lindberg; [2021-09-15]

Nyckelord: Troll; desinformation; Twitter; Frontex; Taktik;

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt nättroll attackerar EU-byrån Frontex anseende i kommentarsfälten på organisationens Twitter.Teori: Uppsatsen presenterar ett teoretiskt ramverk som förklarar hur karaktärsmord fungerar och varför trollens taktiker används av vanliga användare av sociala medier.Metod: Detta är en studie där alla Frontex tweets från mars och september 2020 analyseras enligt en kvalitativ innehållsanalys.Resultat: Resultaten visar att Frontex konsekvent utsätts för försök till karaktärsmord över Twitter i form av flera etablerade taktiker som nättroll tenderar att använda. Indikationer till samarbete mellan trollen upptäcktes i mars men trollkommentarerna tenderar att vara skrivna av vanliga Twitteranvändare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)