Aboriginerna - andraklassens medborgare? Etnisk diskriminering i ett multikulturellt samhälle

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Abstract Aboriginerna i Australien har sedan kolonialtiden blivit diskriminerade och har trots sitt relativt nyvunna medborgarskap inte blivit fullständigt upptagna i samhället. Vi undersöker i denna studie huruvida diskrimineringen av denna ursprungsbefolkning kan förstås utifrån delar av genusforskaren Nira Yuval-Davis medborgarskapsteori som förordar en flerskiftkonstruktion för att resonera kring medborgarskapet. I denna fallstudie tillämpar vi kvalitativ textanalys och gör en undersökning av hennes teori. Viktigt för Australiens sociala utveckling har den multikulturalistiska politiken varit. Den syftar till att skapa ett tolerant och öppet samhälle utan diskriminering genom att ta till vara på pluralismen i landet. Multikulturalismens påverkan i det australiska samhället går som en röd tråd genom uppsatsen. Vi undersöker medborgarskapet utifrån följande perspektiv: sociala rättigheter och sociala skillnader, aktivt/passivt medborgarskap och privat/offentlig sfär. Vår slutsats är att Yuval-Davis medborgarskapsteori är rimlig i många avseenden och att den bidrar till en bättre förståelse av diskrimineringen av aboriginerna. Nyckelord: aboriginer, ursprungsbefolkning, medborgarskap, multikulturalism och minoriteter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)