Juristrollen och juristutbildningen : från "varde Ius" till en "Ius framtid"

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Lisa Lönnqvist; [2013]

Nyckelord: Rättshistoria;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)