Hybrid klient till molntjänst

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Författare: Linus Blomquist; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Mitt examensarbete gick ut på att bygga en hybrid klient som använder sig av samma användargränssnitt som Xcerions redan implementerade webbklient CloudTop. Klienten ska kunna köras utan användning av en webbläsare och i stället vara ett installerat program på datorn. Källkoden till CloudTop, som är skriven i Javascript, kommunicerar nu med kod skriven i C++ med hjälp av en brygga som förbinder dessa två språk. C++-delen hanterar XSLT-förfrågningar, vilket normalt hanteras av en webbläsare. Programmet är även förberett för att utökas med kod som stödjer att programmet ska kunna köras utan tillgång till internet. När programmet får tillgång till internet ska all ändrad data synkroniseras till en server för att undvika behov av konstant internetuppkoppling, vilket breddar användningsområdet för den här molntjänsten. Tjänsten fungerar både synkront och asynkront för att göra den snabb och effektiv, utan att programmet ska behöva låsa sig vid tunga beräkningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)