Simulering av laborationer för hemmabruk

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Författare: Micke Johansson; Simon Solvinder; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I detta arbete har laborationer från digitaltekniken på sjöfartshögskolan simulerats i CoDeSys för att möjliggöra hemmabruk. Resultatet blev två enkla och funktionella laborationer som kommer att underlätta inlärningen för studenterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)