Bara ett spel till : Tre delstudier om pengaspel och spelberoende

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Cirka 2 % av Sveriges befolkning beräknas ha ett spelberoende om pengar. Trots ökad medvetenhet om risken att utveckla spelberoende fortsätter spelandet med stora summor. Syftet med delstudie 1 var att undersöka upplevelser och erfarenheter av pengaspel. I en enkät berättade 29 högskolestudenter om erfarenheter av pengaspel. En tematisk innehållsanalys resulterade i tre teman: positiva upplevelser (vinst, nöje), negativa upplevelser (förlust, spelberoende, sociala problem, spelskulder, ointressant) och neutral upplevelse (kontroll). Syftet med Delstudie 2 och 3 var att undersöka spelberoendets effekt på livssituationen utifrån två olika perspektiv. Två män med tidigare spelberoende respektive två kvinnliga samtalsterapeuter intervjuades om sina upplevelser av spelberoendets effekt på livssituationen. En tematisk innehållsanalys resulterade i 13 respektive nio teman som besvarade tre frågeställningar inom vardera delstudie. Spelberoendeupplevelserna i Delstudie 2 innehöll: orealistiska målsättningar, tankefällor, återfall och ökad självinsikt. Spelberoendeupplevelserna i Delstudie 3 innehöll: skeva uppfattningar, storvinster, depression och skulder. Sammantaget var deltagarna negativa till pengaspel. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)