Chefsintroduktioner : En satsning som lönar sig

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning:

Chefsintroduktioner har visat sig, i forskning, vara av största vikt för att en chef på rätt sätt ska komma in

i sitt arbete, utföra bästa möjliga jobb och stanna hos organisationen så länge som möjligt. Forskning lyfter

fram tre delar som viktiga för att underlätta för inträdet i organisationen. De delar som bör ingå i en

chefsintroduktion är att skapa en systemförståelse, bli insocialiserad i kulturen på arbetsplatsen och

nätverksskapande. Syftet med min studie är att undersöka om dessa delar finns i chefsintroduktioner i

praktiken. Min studie är fokuserad kring en större organisation med cirka 10 000 anställda där jag har

intervjuat 7 nyanställda verksamhetschefer om deras chefsintroduktion. Under intervjuerna framkom att

systemförståelsen och insocialiseringen ingår i chefsintroduktionen, men att förbättringspotential finns.

Nätverksskapande är inte något som i nuläget ingår i chefsintroduktionen, men som efterfrågas av de

flesta cheferna. Cheferna presenterade förbättringsförslag som ska kunna verka för att hjälpa

organisationen utveckla och förbättra chefsintroduktionen ytterligare

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)