Sustainability boundary-work: Balancing the lines of sustainable leadership

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Riccardo Barker; Gustav Hakegård; [2019-07-03]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MSc in Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)