Underhåll och övervakning av distributionstransformatorer

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

Författare: Murad Al-yakoubi; Elias Roham; [2012]

Nyckelord: Transformator; effektförluster.;

Sammanfattning: Följande projekt går i korthet ut på att avgöra om användning av kylsystemet i en transformatorstation är relevant, om det minimerar temperaturhöjningen orsakad av effektförlusterna som transformatorn avger. Arbetet ska resultera i förslag på val av transformatorer samt beskriva dess egenskaper. Vidare vill vi finna lösningar kring problemet med överhettning i transformatorstationerna och att de generella kraven såsom låg ljudnivå och tillräcklig ventilation (för att ta bort den värmeförlust som de inre komponenterna avger) skall uppfyllas.  För att kunna ge olika förslag på val av transformator i transformatorstationerna har vi på Holtab AB utfört olika beräkningar som visar skillnad för pris, kvalitet, livslängd och egenskaper (effektförluster, energiförluster).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)