Varför fick inte vi undervisning i svenska som andraspråk? : En undersökning mellan två olika skolor om hur elever placeras i svenska som andraspråkundervisning i Uppsala kommun.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)