Normer och former inom digital ledarskapsutveckling : En studie av hur digital teknik möter motstånd i framställningen av ledarskapsutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

Författare: Ebba Evergren; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)