Youtubelitteraturen - Skräplitteraturens arvtagare? : En litteratursociologisk studie av en gryende litteratur

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)