Distansarbete under covid-19 : - effekter på anställdas upplevda ensamhet, försämrat samarbete, inre motivation och prestation

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Sofie Sandén Birgersson; Cecilia Holgersson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)