World is peace

Detta är en Master-uppsats från Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

Författare: Alexey Layfurov; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)