Att vara fånge i sin egen kropp: upplevelser av att leva med amyotrofisklateralskleros

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)