Reklamens konst att övertyga : En studie om retorik i reklamannonser

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Författare: Jennu Godlund; [2017]

Nyckelord: Reklam; retorik; reklamannonser; retoriska strategier;

Sammanfattning: Denna uppsats handlar om reklam som en form av retorik. Syftet är att studera förekomsten av retoriska strategier i reklamannonser samt att studera om det skiljer sig mellan produktannonser och tjänstannonser. Utifrån den retoriska vetenskapen studeras ethos, logos och pathos i formen som olika typer av övertalningsstrategier. Urvalet består av 30 reklamannonser från tidningen Metro.  Resultatet visar att det förekommer retorik i 15 av 30 annonser och att det skiljer sig markant mellan produkt- och tjänstannonser. Tjänstannonser innehåller mer än fyra gånger så många retoriska argument jämfört med produktannonser. Den vanligaste retoriska strategin i produktannonser är pathos medan den vanligaste retoriska strategin i tjänstannonser är ethos. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)