Financial Fair Play - en trojansk häst eller fotbollens räddning? : En analys av den europeiska klubbfotbollens finansiella regelverk i ljuset av EU:s konkurrensrätt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: John Svärd; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)