Effekten av omvårdnadsstil på hundars separation och återföreningsbeteende

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Sammanfattning: Målet med denna kandidatuppsats är att studera om det framkommer någon effekt av olika omvårdnadsstilar på hundars anknytning till människor. Detta är en kandidatabete som är baserat på en del av en större studie, som är tagen från praktiskt insamlade data. En del av arbetet är även baserad på tidigare vetenskapligt publicerade artiklar genom en litteraturinsamling. De omvårdnadstilar som testades i denna studie var ängslig omvårdnadsstil och undvikande omvårdnadstil. Tidigare studier har visat att anknytningsbandet mellan människa och hund är jämförbart med det mellan förälder och barn. Därför är denna studie baserad på vetenskapliga studier från humanpsykologin. För att få fram data studerades hundars beteende vid separation och återförening efter 9 interaktionsdagar, där interaktionsdag 1 fungerande som en typ av kontroll. Resultaten visade en ökning av fysisk kontakt och närhet vid återförening mot den ängsliga personen, medan inga signifikanta skillnader sågs vid separation. Detta kan också bero på att människan är närvarande vid återföreningen men inte vid separationen, och människans beteende kan därmed påverka hundens beteende direkt och att det är för kort tid för att hundar ska knyta ett band till personen. Vidare studier bör fokusera mer på detta då det är intressant ur ett välfärdsperspektiv. För att få bättre resultat bör fler felkällor tas hänsyn till, till exempel genom att titta på en längre interaktionsperiod.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)