På Spaning med Sven Anér - En analys av litterära grepp i Sven Anérs Polisspåret

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning: Den här uppsatsen undersöker litterära grepp i Sven Anérs bok Polisspåret. Genom att identifiera och analysera skönlitterära tekniker i ett verk som ligger på gränsen mellan skönlitteratur och sakprosa har undersökningen som mål att förklara vilka funktioner greppen fyller för författaren. Undersökningen visar att de mest framträdande teknikerna i verket är dagboksformen och arketypen "den utredande journalisten". Vidare visar undersökningen att de litterära tekniker som används är en effekt av att författaren inte kan bekantgöra läsaren med en förklaring till bokens många frågor. Genom att skapa en känsla av gemenskap mellan författaren och läsaren riktas frustrationen som bildats av en utebliven bekantgöring istället gemensamt mot polisen och massmedia.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)