Krisen som flydde till Europa - En kritisk diskursanalys av flyktingkrisen 2015

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Texten vill genom att utföra en kritiska diskursanalys av svensk medierapportering kring flyktingkrisen under hösten 2015 undersöka vad som utgör flyktingkrisen och i vilket avseende det är en kris. Analysen utgår ifrån nationen som föreställd gemenskap och visar att ett hierarkiskt ”vi och dem” konstrueras i diskursen och att tanken om nationen och nationalism är höst relevant för att förstå flyktingkrisen. Författarna menar att flyktingkrisen i själva verket kan handla om något större, ett krisande samhälle där de liberala värderingar som västvärlden vilat på håller på att utmanas och att de åtgärder som följer i krisens spår kan tolkas som ett tecken på detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)