Skillnaden mellan nationella provbetyg och kursbetyg : Om graden av sambedömning och kompetensutveckling påverkar likvärdigheten i gymnasieskolans svenskämne

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)