Struppipning hos häst

Detta är en M1-uppsats från SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Sammanfattning: Detta arbete beskriver struppipning, som är en sjukdom som beror på att rekurrensnerven är skadad. Detta leder till att larynx inte kan fungera normalt. Hästens symtom visar sig särskilt vid ansträngning, då den blir onormalt trött, och vid inandning har den ofta ett karakteristiskt missljud. Orsaken till att nervskadan uppstår är ofta idiopatisk, men det kan exempelvis också bero på trauma av olika slag. Det är troligt att sjukdomen är ärftlig. I detta arbete tas även bland annat larynx normala funktion, diagnostisering, operationsalternativ och postoperativ vård upp. En enkätundersökning ingår, som tar upp hur det gått för en grupp hästar som opererats med laryngoplastik och ventrikelektomi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)