HSB Stiftelsen Solgårdar : En studie om barnrikehusens tillkomst under 1930- och 40-talen i Karlskrona

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Institutionen för humaniora

Författare: Madeleine Karlsson; [2007]

Nyckelord: Barnrikehus; Bostäder; Reformer;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)