Åldersbedömning av ensamkommande barn : En analys av hur EU-domstolens dom i mål C-648/11 påverkar överföringen av ensamkommande barn enligt Dublinförordningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Amanda Pärlefors; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)