Sexuellt självskade beteende inom svensk straffrätt - En analys av betydelsen av målsägandens sexuella självskade beteende vid rättstillämpningen.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)