Folkomröstningar - ett bra sätt att bygga demokrati ?

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Folkomröstningar har en lång historia. Redan den atenska demokratin hade folk-omröstningen som ett inslag i folkviljans förverkligande. Det dröjer dock cirka 2300 år innan den moderna demokratin börjar ta form. Redan tidigt på 1900-talet började folkomröstningar genomföras i de gryende demokratierna, och antalet genomförda omröstningar har de senaste decennierna ökat, bland annat på grund av utvidgningen av det europeiska projektet, EU. Denna uppsats går igenom historien, teorin samt undersöker och värderar fördelar och nackdelar med folkomröstningar och konkluderar att folkomröstningar är ett bra sätt att bygga demokrati på. Dock finns det kvalitetsbrister och avslutningsvis diskuteras ett par olika idéer till alternativa konstruktioner av folkomröstningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)